[1]
atika ulfa safitri, Fathra Annis Nauli, and J. Jumaini, “Stigma Masyarakat Melayu terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa”, HC, vol. 11, no. 1, pp. 78-86, Jun. 2022.